Explosieven

Wist u al dat u als eindgebruiker van kunstmest uw kunstmest achter slot en grendel moet bewaren, zodat verkeerde personen er geen explosieven van kunnen maken.


KooiAap

Beelen BV onze transporteur van o.a. het zakgoed heeft een kooiaap aangeschaft, zodat wij ook met grotere hoeveelheden zakgoed bij u terecht kunnen, uiteraard met pallet kortingen!!


coupeer verbod

Wist u dat het per 1 januari 2008 verboden is om de staarten van de schapen te couperen?


NM Voeders
Lindenhovestr. 29-31
2471 XJ
Zwammerdam
Tel. 0172-612502


actueel


voorjaarskuilen
De voorjaarskuilen zijn in het algemeen onder zeer goede weersomstandigheden gewonnen. Er is wel veel verschil tussen de vroege en later geoogste kuilen. Veel kuilen hebben een hoge Vem, goede eiwit en suiker gehaltes, maar veel kuilen hebben een lage struktuur/ADL ( lager dan 20 is geen uizondering!). Dat zal van de winter wel eens veel problemen kunnen geven!

Neem tijdig maatregelen, deze zomer kan er met de voorlichter voor bepaalde bijprodukten en struktuur gekozen worden, zodat u op tijd en misschien wel op een gunstig moment goedkope produkten kan kopen.

 

warme zomer
Warme tot zeer warme zomerdagen zijn niet zo geschikt voor melkkoeien. Boven de 20gr. C kunnen de koeien al een verminderde melkproduktie laten zien, zelfs al hitte stress krijgen.

Laat uw melkkoeien binnen komen in de schaduw, geef voldoende schoon drinkwater, verstrek voldoende ruwvoer, iets meer eiwit en zout.

Hetzelfde geld natuurlijk voor de jonge kalveren, geef deze ook naast de melk voldoende schoon drinkwater.

 

mestwetgeving 2010
Er gaan nog een aantal zaken veranderen in 2010.

Per grondmonster zal er gekeken worden wat u mag bemesten en vooral de fosfaat zal de beperkende factor worden.

Dit najaar zullen er weer veel grondmonsters genomen gaan worden, advies is dan ook om meer grondmonsters te laten nemen, liefst per perceel 1 monster i.p.v. per 5 ha. Zo neemt u minder risico om te kort aan monsters te hebben en zijn bepaalde monsters hoog in fosfaat, dan geld dat alleen voor dat perceel en niet voor meerder aangrensende percelen (max 5 ha).

Wat er precies gaat gebeuren wordt nog uitgewerkt en dat zal in de loop van het jaar wel via DR naar buiten gebracht worden.

 

personeel

Wist u dat NM Voeders BV met maar 6 mensen de aan-en verkoop, de produktie, transport en administratie verzorgd. Dat betekend korte lijnen en scherpe prijzen!Kamer van Koophandel

Elke ondernemingsactiviteit moet sinds 1 juli 2008 worden ingeschreven in het handelsregister van Kamer van Koophandel.
Deze inschrijvingsplicht geldt ook voor de agrarische ondernemingen!
De eenmanszaak en de maatschap moeten dus worden ingeschreven.
Voor nieuwe ondernemingen geldt dit direct en bestaat er geen pardon.
Voor bestaande ondernemingen is er een ruime overgangsregeling, iedere ondernemer krijgt tot 31 december 2009 de tijd om zich in te schrijven.


 
 

Datum: 27/01/2020