Explosieven

Wist u al dat u als eindgebruiker van kunstmest uw kunstmest achter slot en grendel moet bewaren, zodat verkeerde personen er geen explosieven van kunnen maken.


KooiAap

Beelen BV onze transporteur van o.a. het zakgoed heeft een kooiaap aangeschaft, zodat wij ook met grotere hoeveelheden zakgoed bij u terecht kunnen, uiteraard met pallet kortingen!!


coupeer verbod

Wist u dat het per 1 januari 2008 verboden is om de staarten van de schapen te couperen?


NM Voeders
Lindenhovestr. 29-31
2471 XJ
Zwammerdam
Tel. 0172-612502


Diensten

Naast het produceren en verkopen van de mengvoeders en andere artikelen, zijn wij ook actief in het voorlichten en begeleiden van o.a.:

* rantsoenen van het rundvee met behulp van rantsoen berekeningprogramma
* (nieuwe) mestwet begeleiding met NRS-Mineraal berekeningprogramma
* verzorgen/verhandelen van melkquota
* verlenen van adviezen en hulp bij nieuwbouw en renovatie van
de stallen/gebouwen, denk dan ook aan milieu, vergunningen, etc.


Dit kunnen we natuurlijk niet allemaal alleen verwezenlijken, maar met ondersteuning van o.a. de Schothorst (proefboerderij) en de leveranciers van de producten die wij verkopen, kunnen wij u meer dan voldoende adviseren en/of begeleiden.


 

personeel

Wist u dat NM Voeders BV met maar 6 mensen de aan-en verkoop, de produktie, transport en administratie verzorgd. Dat betekend korte lijnen en scherpe prijzen!Kamer van Koophandel

Elke ondernemingsactiviteit moet sinds 1 juli 2008 worden ingeschreven in het handelsregister van Kamer van Koophandel.
Deze inschrijvingsplicht geldt ook voor de agrarische ondernemingen!
De eenmanszaak en de maatschap moeten dus worden ingeschreven.
Voor nieuwe ondernemingen geldt dit direct en bestaat er geen pardon.
Voor bestaande ondernemingen is er een ruime overgangsregeling, iedere ondernemer krijgt tot 31 december 2009 de tijd om zich in te schrijven.


 
 

Datum: 27/01/2020